Hållbarhet och säkerhet

Hållbarhet

Vi strävar efter att minska den miljöpåverkan som vår verksamhet förorsakar. I vår strävan att uppnå detta vill ni nämna några områden:

 • Vi har bergvärme och utnyttjar frikyla i våra fläktsystem. Vi nyttjar el från fossilfria energikällor.
 • Vi sorterar avfall i olika fraktioner och försöker minska avfallsmängden från vår verksamhet.
 •  Vi använder så långt det är möjligt torra städmetoder för att på så sätt minska kemikalieanvändningen.
 • Rengöringsmedel som används är miljömärkta.
 • Vi eftersträvar en högre andel ekologiskt producerade livsmedel och säsongsanpassning av råvaror.
 • Vi styr inköp till färre leverantörer för att minska antalet transporter. Vi ställer krav på våra leverantörer gällande deras miljöarbete.
 • Vi eftersträvar mindre svinn och därmed bättre resurshållning.
 • Vi strävar efter att minska vår vattenförbrukning t ex genom snålspolande duschar.
 • Vi serverar enbart ekologiskt kaffe, mjölk och bananer.
 • Vår restaurang är certifierad av KRAV.
 • I vår restaurang serverar vi eget kolsyrat eller stilla vatten i glaskaraffer gjorda av återvunnet glas.
 • Vi har en egen bikupa som ger oss honung, men också en möjlighet att bidra till ökad biologisk mångfald.
 • Anläggningens egna bilar är elbilar som laddas med grön el (från förnyelsebara energikällor som vind- och vattenkraft).

Säkerhet

Vi tycker att det är viktigt att kunna erbjuda våra gäster en trygg och säker miljö. Därför är säkerhet en prioriterad fråga på anläggningen. Några exempel på hur vi arbetar med dessa frågor:

 • Våra medarbetare är välutbildade i olika säkerhetsfrågor såsom brand, utrymning och första hjälpen.
 • Första hjälpen utrustning och hjärtstartare (defibrillator) finns tillgängligt.
 • På anläggningen finns ett automatiskt direktkopplat brandlarm i samtliga logirum och alla gemensamma utrymmen.
 • Vi har en nattvärd på anläggningen för att ge både service och assistans vid akuta säkerhetsfrågor.