Miljö- och säkerhetsarbete

Hållbarhet/Miljö

Vi strävar efter att ständigt minska den miljöbelastning som vår verksamhet förorsakar. I vår strävan att uppnå detta vill ni nämna några områden:

 • Vi har ersatt tidigare oljeuppvärmning mot bergvärme och utnyttjar frikyla i våra fläktsystem.
 • Vi sorterar avfall i olika fraktioner och försöker minska avfallsmängden från vår verksamhet.
 •  Vi använder så långt det är möjligt torra städmetoder för att på så sätt minska kemikalieanvändningen.
 • Rengöringsmedel som används är märkt med bra miljöval.
 • Vi eftersträvar en högre andel ekologiskt producerade livsmedel och säsongsanpassning av råvaror.
 • Vi styr inköp till färre leverantörer för att minska antalet transporter.
 • Vi eftersträvar mindre svinn och därmed bättre resurshållning.
 • Vi strävar efter att minska vår vattenförbrukning t ex genom snålspolande duschar.
 • Vi har gått över till att enbart servera ekologiskt kaffe, mjölk och bananer.
 • Vi är KRAV-certifierade på nivå 1 (15 livsmedel).

Säkerhet

Vi tycker att det är viktigt att kunna erbjuda våra gäster en trygg och säker miljö. Därför är säkerhet en prioriterad fråga på anläggningen. Några exempel på hur vi arbetar med dessa frågor:

 • Våra medarbetare är välutbildade i olika säkerhetsfrågor såsom brand, utrymning och första hjälpen.
 • Första hjälpen utrustning och hjärtstartare (defibrillator) finns tillgängligt.
 • På anläggningen finns ett automatiskt direktkopplat brandlarm i samtliga logirum och alla gemensamma utrymmen.
 • Vi har en nattvärd på anläggningen för att ge både service och assistans vid akuta säkerhetsfrågor.

Läs gärna mer om vårt miljöarbete i dokumentet nedan (uppdaterat dokument för 2020 kommer under våren 2021:

Klimatrapport_Kämpasten_2019