Miljöarbete

Vi har som mål att ständigt förbättra vårt miljöarbete och på så sätt aktivt minska den miljöpåverkan som vår verksamhet förorsakar.

Vi gör årliga klimatanalyser och mäter den klimatpåverkan vår verksamhet ger i form av mängd koldioxid. Vi strävar efter att kontinuerligt minska vår nivå. 2012 låg vi på ca 60 ton och för 2015 är vi nere på ca 38 ton (inkluderat extern tvätt), dvs en rejäl minskning av vår klimatpåverkan.

Vi klimatkompenserar för det som inte går att förändra på kort sikt. Kompensationen sker genom trädplantering i Malawi (via Plan Vivo) som förutom klimatnytta även bidrar socialt till de småbrukare som bor i området.

Klimatrapport_Kämpasten_2015

Elbilen i kolumnformat

Bikupan i kloumnformat

Några områden som vi vill lyfta fram särskilt är:

  • Vi har bergvärme och utnyttjar frikyla i våra fläktsystem.
  • Vi sorterar avfall i olika fraktioner.
  • Vi använder torra städmetoder för att på så sätt minska kemikalieanvändningen.
  • Rengöringsmedel som används är märkt med bra miljöval.
  • Vi eftersträvar en högre andel ekologiska livsmedel generellt och säsongsanpassning av råvaror.
  • Vi har gått över till att enbart servera ekologiskt kaffe, mjölk och bananer.
  • Vi är KRAV-certifierade på nivå 1 (15 livsmedel).
  • I vår restaurang serverar vi eget kolsyrat eller stilla vatten i glaskaraffer gjorda av återvunnet glas.
  • Vi har en egen bikupa som ger oss honung, men också en möjlighet att bidra till ökad biologisk mångfald.
  • Anläggningens egen bil är en elbil som laddas med grön el (från förnyelsebara energikällor som vind- och vattenkraft).