Sigtuna – en av världens 100 mest hållbara destinationer

För första gången någonsin har en lista över världens 100 mest hållbara destinationer skapats. Från Sverige är Sigtuna och Kosterhavet-Ytre Hvaler National Park (delvis norskt) med. Listans 100 destinationer är likvärdiga vinnare, där ingen är högre rankad än någon annan, däremot skattas de på olika sätt. Bakom listan står den internationella organisationen Green Destinations och en panel bestående av 30 internationella experter på hållbar turism.

– Det är ett fantastiskt erkännande att vi är med på listan. Sedan 2009 har vår starka hotellnäring runt Arlanda och Sigtuna modigt lagt konkurrensen åt sidan för att fokusera på handling och kunskapsdelning kring hållbarhetsfrågor som klimat, mat och samhälle. Ett av bedömningskriterierna är att man arbetar hårt för att göra skillnad, vilket är ju idén bakom vårt samarbete – att hela tiden inspirera och utmana varandra att ta nya steg, säger Camilla Zedendahl, vd för Destination Sigtuna.

– Sverige har en unik möjlighet att axla ledarrollen i det paradigmskifte vi just nu ser mot en hållbar framtid och värld. Att två av de 100 destinationerna är svenska är ett gott tecken och faktiskt något många därute förväntar sig, säger Jan Peter Bergkvist, hållbarhetsrådgivare på SleepWell AB.

Syftet med listan Sustainable Destinations Global Top 100 är att lyfta turistdestinationer som målmedvetet, seriöst och långsiktigt arbetar för att skapa en hållbar utveckling. Därmed inte sagt att en destination kan bli 100 procent hållbar, arbetet måste hela tiden utvecklas. Rankingen görs med hjälp av verktyget GSTR, the Global Sustainable Tourism Review.

Publikationen presenterar också poängen för de kriterier som expertpanelen har valt: Nature, Environment, Culture & Tradition, Social well-being, Green Economy och certified Green Tourism Policy, varav det sista kriteriet väger tyngst.

 Om Sigtunas hållbarhetsarbete:

Sedan 2009 samarbetar Destination Sigtuna med 14 hotellanläggningar i Sigtuna och runt Arlanda samt Stockholm Arlanda Airport, runt hållbarhet. Som Sveriges fjärde största hotelldestination och hemkommun till Stockholm Arlanda Airport känner Sigtuna ett särskilt ansvar att säkerställa att utvecklingen sker på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Fokus inom hotellnätverket är därför handling och kunskapsdelning kring frågor som rör klimat, mat och samhälle med målet att tillsammans göra skillnad.

Engagemanget är långsiktigt. Årligen beräknar alla deltagande hotell i samarbetet sina koldioxidutsläpp och klimatkompenserar för dessa genom trädplantering i Malawi. Åtgärdsplaner finns för att kontinuerligt minska utsläppen. En viktig del i detta arbete är att även föra en dialog med leverantörer. Resultatet är tydligt. Bara under 2013 minskade koldioxidutsläppen med totalt 11 procent. Detta samtidigt som antalet gästnätter ökade med 93 000.

Fokus är på handling. Nätverket har satt upp och erbjuder gratis laddstolpar för elbilar vid alla anläggningar. Satsningen på laddstolpar har lett till att Sigtuna nu placerar sig på fjärde plats i Sverige vad gäller faktiskt antal laddplatser. Gäster kan tryggt ta elbilen till Sigtuna.

Mat är en viktig del av erbjudandet till kunderna. Sigtuna är en Fairtrade City och tillsammans har man beslutat att de 1,1 miljoner koppar kaffe som årligen serveras ska vara ekologiskt. Självklart serveras ekologisk mjölk härtill. Nätverket bidrar till biologisk mångfald genom en gemensam satsning på biodling. Tillsammans skördar man över ½ ton honung och av en del av honungsskörden brygger man eget mjöd.

Sommaren 2013 startade nätverket en palmoljejakt, för att söka minska egen och andras användning av palmolja i mat. Flera har följt efter. Sigtuna kommun ställer nu som första kommun krav på certifierad palmolja vid upphandling.

Arbetet fortsätter. Matsvinn är en annan viktig fråga, så även i Sigtuna. Vi måste visa respekt för vår natur och för våra resurser. När det nu uppmärksammats att värphöns bränns istället för att ätas, agerar nätverket tillsammans för att återupprätta hönan. Runt om Sigtuna och Arlanda provlagas just nu ekologisk höna.

 I samarbetet ingår: 32 rum & kök, Arlanda Airport Conference, Best Western Arlanda Hotellby, Clarion Hotel Arlanda, Ibis Styles Stockholm Arlanda Airport, IFL Kämpasten, Kristina Hotell, Hotell Anstalten, Radisson Blu Arlandia Hotel, Radisson Blu Sky City Hotel, Rosersberg Slottshotell, Sigtunahöjden Hotell & Konferens, Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens, Steningevik Konferens samt Stora Brännbo Konferens och Hotell. Dessutom ingår Stockholm Arlanda Airport och Destination Sigtuna AB som driver nätverket.

Läs mer på: hallbardestination.se

 Om initiativet:
The Global Top 100 är skapad genom ett gemensamt initiativ av TravelMole.com, Vision on Sustainable Tourism, Totem Tourism och Green Destinations.
För hela listan och mer info, se: greendestinations.info

För mer info om listan kontakta Albert Salman: info@greendestinations.info

 GSTR: a global sustainability scoring system

Many destinations of the Top 100 show GSTR-scores. The GSTR is a widely agreed global index for destination sustainability, assessed through the Global Sustainable Tourism Review (GSTR). GSTR reports on destinations from a client’s point of view. So the Top 100 is compiled with input from clients, professionals and certifiers. The GSTR score takes the destinations’ performance into account in 40-60 fields, covering the same six criteria of the Top 100. It covers business efforts in the destinations, but does obviously not include the CO₂ emission of travel to the destination. Meanwhile, GSTR scores of an ever-expanding global collection of destinations will be updated on a monthly basis and published by GreenDestinations.info.