Tack för kaffet!

Du känner väl till att vi enbart serverar ekologiskt kaffe och ekologisk mjölk på IFL Kämpasten. På så sätt bidrar vi till minskad användning av kemiska bekämpningsmedel och energianvändning samt en ökad ekoproduktion och biologisk mångfald.  Detta är en av de frågor som vi arbetar med inom besöksnäringen i Sigtuna för att tillsammans göra skillnad.

Läs mer om hur vi gemensamt arbetar för en hållbar utveckling på www.hallbardestination.se

 

Ekologiskt kaffe