Årets skörd av honung

Sedan ett drygt år har vi en egen bikupa på IFL Kämpasten. Genom bikupan och årets skörd kan vi nu servera våra gäster lokalproducerad honung och samtidigt bidra till en ökad biologisk mångfald och ett växande Sverige.

Av världens odlade grödor pollineras omkring 70 % av bin, vilket innebär att vår föda är starkt beroende av binas arbete. Under de senaste åren har miljontals bin dött; gifter, utsläpp och sjukdomar inom bisamhällena är några skäl. Vill du veta mer om hur bin arbetar och vad som händer inom biodlingen världen över rekommenderar vi dokumentärfilmen ”Inte bara honung”.

”Dör bina ut, kommer fyra år senare även människan att dö ut” (Albert Einstein)

Bikupan i kloumnformat