Nu är klimatanalysen klar

IFL Kämpastens totala klimatpåverkan 2013 var knappt 30 ton CO2e, vilket är en halvering sedan föregående år. Vi har arbetat aktivt med vår energianvändning och att påverka vår externa leverantör av tvätt att gå över till miljövänligare alternativ. Detta har gett resultat!

Vi klimatkompenserar för det som inte går att förändra på kort sikt. Kompensationen sker genom trädplantering i Malawi (via Plan Vivo) som förutom klimatnytta även bidrar socialt till de småbrukare som bor i området.

 

Kämpastenen i kolumnstorlek