Minska matsvinnet – receptsamlingen SvinnGott

Sedan 10 år deltar vi i Sigtunas hotellnätverk, Hålllbar Destination. Syftet är att samla gemensam kompetens för att inspirera och driva frågor mot en hållbar utveckling och minskad klimat- och miljöpåverkan. Ett av nätverkets fokusområden är matsvinn. En viktig del i arbetet är kockarnas stora kunskap och kreativa förmåga att ta tillvara på råvarorna så att så lite som möjligt behöver gå till spillo.

Genom att samla de bästa recepten vill vi inspirera till att minska matsvinnet, inte bara i restaurangköken utan även i hemmen. Vår duktiga köksmästare Niklas Pallgren är givetvis med och bidrar.

Ladda ner receptsamlingen SvinnGott här:

SvinnGott