Klimatrapport för 2015

Nu har vi fått vår klimatrapport för 2015. Vi gör årliga klimatanalyser och mäter den klimatpåverkan vår verksamhet ger i form av mängd koldioxid. Vi strävar efter att över tid minska vår nivå. Vår beräknade klimatpåverkan för 2015 är 38 ton koldioxid.(inkluderat extern tvätt). Läs mer i vår Klimatrapport för 2015.

Klimatrapport_Kämpasten_2015

Alt-text