Klimatrapport 2014

Vår på Ksten

Klimatrapport 2014

Nu är beräkningarna klara för 2014! Vi gör årliga klimatanalyser och mäter den klimatpåverkan vår verksamhet ger i form av mängd koldioxid. Vi strävar efter att kontinuerligt minska vår nivå. 2012 låg vi på ca 60 ton och för 2014 är vi nere på ca 36 ton (inkluderat extern tvätt), dvs en rejäl minskning av vår klimatpåverkan.

Läs mer i vår Klimatrapport för 2014.

Klimatrapport_Kämpasten_2014