Klimatrapport 2014 – snart är det dags för 2015

Vår på Ksten

Årliga klimatrapporter

Snart är det dags att göra beräkningarna för 2015! Vi gör årliga klimatanalyser och mäter den klimatpåverkan vår verksamhet ger i form av mängd koldioxid. Vi strävar efter att kontinuerligt minska vår nivå. 2014 låg vi på ca 36 ton (inkluderat extern tvätt), dvs en rejäl minskning av vår klimatpåverkan.

Läs mer i vår Klimatrapport för 2014.

Klimatrapport_Kämpasten_2014