Bra för naturen och vackert för våra gäster

Ett av de globala målen för hållbar utveckling handlar om Ekosystem och biologisk mångfald. Vi kan alla göra något litet för att främja detta. Kämpasten har sedan tidigare en bikupa och numera har vi också anlagt ytor med ängsblommor för att göra det ännu bättre för bin, fjärilar och andra pollinatörer. Bra för naturen och vackert för våra gäster!